Οδηγίες Χρήσης

 

 

Εισαγωγικά

 

Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εισροών-εκροών καυσίμων στις ψηφιακές υποδομές της ΓΓΠΣ. Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την ένταξη των πρατήριων υγρών καυσίμων μέσα από τη δημιουργία των αντίστοιχων μητρώων καθώς και της υπηρεσίας υποδοχής στοιχείων εισροών-εκροών για τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η λειτουργία της πρώτης φάσης θα ξεκινήσει με τη διάθεση της υπηρεσίας μητρώου προς τους εγκαταστάτες και τους ιδιοκτήτες/εκπροσώπους των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Η υπηρεσία μητρώου θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 18/9/2013.

Οι παραπάνω ομάδες χρηστών μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα με την χρήση των στοιχείων πιστοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) TAXISNET, από την ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/fuelmgt/

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι χρήστες θα μπορούν να αποταθούν:

·         στην ιστοσελίδα  http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQs.html

·         στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/epixeiriseis.html

 

Και στις δυο περιπτώσεις ο χρήστης επιλέγει τη θεματική ‘Σύστημα Εισροών-Εκροών Καυσίμων’, η οποία θα περιέχει ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον εν λογω σύστημα.

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων μητρώου εισροών-εκροών για τους εγκαταστάτες και τα  πρατήρια είναι υποχρεωτική.

 

 

Οι χρήστες, επί του παρόντος, χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες:

·         Εγκαταστάτες Συστημάτων Εισροών-Εκροών  (Επιτηδευματίες)

·         Ιδιοκτήτες/Νόμιμοι εκπρόσωποι Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (Επιτηδευματίες)

·         Χρήστες Κέντρου Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων (Εξυπηρέτηση Πολιτών ΓΓΠΣ)

·         Χρήστες  Παραγωγικής Λειτουργίας (Επιχειρησιακοί ΓΓΠΣ)

 

Όλες οι κατηγορίες χρηστών (Επιτηδευματίες, Χρήστες ΚΕΣ) αποκτούν πρόσβαση στο υποσύστημα μητρώου με χρήση των στοιχείων πιστοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) TAXISNET.

Τα στοιχεία πιστοποίησης TAXISNET είναι απολύτως προσωποποιημένα για κάθε χρηστή διασφαλίζοντας:

·         την απόδοση ευθύνης, εν είδει υπεύθυνης δήλωσης, για κάθε εισαγωγή η μεταβολή στοιχείων.

·         την ασφάλεια του συστήματος από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων χρηστών.

·         την ασφαλή χρονοσήμανση κάθε συναλλαγής/μεταβολής μέσα από την υπηρεσία.

 

Μητρώο Εγκαταστατών

 

Ο χρήστης Εγκαταστάτης εισέρχεται από την παρακάτω οθόνη στην είσοδο Εγκαταστατών.

Με την επιλογή αυτή προωθείται στην ταυτοποίηση στοιχείων εισόδου όπως φαίνεται παρακάτω:     

Εισάγοντας τα στοιχειά πιστοποίησης ΤΑΧΙΣΝΕΤ ο χρήστης μεταβαίνει στην παρακάτω φόρμα μητρώου εγκαταστάτη. Εκεί μπορεί να:

 

·         Εισάγει τα στοιχεία εγκαταστάτη (προκαθορισμένη/default φόρμα εισόδου)

·         Παρακολουθήσει τη λίστα των πρατηρίων στα οποία έχει κάνει εγκατάσταση και για τα οποία πρέπει να έχει αποδώσει στον πρατηριούχο πιστοποιητικό εγκατάστασης.

·         Αναφέρει πρόβλημα που ο ίδιος ως χρήστης αντιμετωπίζει.

·         Εξέλθει από το σύστημα βεβαιώνοντας ότι έχει αποθηκεύσει/οριστικοποιήσει τα στοιχεία του.

 

Στη συνέχεια επιλέγει από την υπάρχουσα λίστα εγκαταστατών, την επωνυμία του  και την αντιστοιχεί στο ΑΦΜ του με τα στοιχεία του οποίου εισήλθε στο σύστημα.

Ο εγκαταστάτης υποχρεούται να δηλώσει τη σωστή επωνυμία καθώς και να επιβεβαιώσει ότι η επωνυμία αυτή αντιστοιχεί στο  σωστό ΑΦΜ, προτού οριστικοποιήσει. Σε διαφορετική περίπτωση λανθασμένη καταγραφή μπορεί να επισύρει ενδεχόμενες κυρώσεις ψευδούς δήλωσης στοιχείων.

 

Τα αρχικά στοιχεία της λίστας αυτής έχουν διατεθεί από τη διεύθυνση μετρολογίας του Υπ. Ανάπτυξης,  η οποία εφεξής θα επικαιροποιείται από την εν λόγω υπηρεσία μητρώου.

 

Η υπηρεσία ζητά επιβεβαίωση για την επιλογή του χρηστή ώστε να ενισχύσει τη διασφάλιση αντιστοιχίας του ΑΦΜ και  της επωνυμίας του εγκαταστάτη.

Στη συνέχεια το σύστημα ανασύρει και προσυμπληρώνει τα επόμενα πεδία, για τα οποία υπάρχει διαθέσιμη η πληροφορία. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης καλείται να επικεντρωθεί στην εκάστοτε επικαιροποίηση των στοιχείων του, εξοικονομώντας  χρόνο και μειώνοντας την πιθανότητα  λάθους στην εισαγωγή των στοιχείων εγκαταστάτη.

 

Στη συνέχεια καλείται να εισάγει τα στοιχεία του νομιμού εκπροσώπου. Ο χρήστης καλείται να βεβαιώσει ότι έχει εισάγει το ακριβές ΑΦΜ για τον νόμιμο εκπρόσωπο.

 

 

 

Σε περίπτωση που το ΑΦΜ του πρατηριούχου είναι και ΑΦΜ εγκαταστάτη τότε  η εισαγωγή εγκαταστάτη δεν είναι επιτρεπτή. Ο χρήστης θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να καταγράψει το πρόβλημα επιλέγοντας αναφορά προβλήματος για τη διερεύνηση της συγκεκριμένης περίπτωσης από το μητρώο ΤΑΧΙΣ. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα δεν επιτρέπει καμία εισαγωγή στοιχείων μητρώου.

 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση που ο χρήστης εγκαταστάτη δεν κάνει οριστικοποίηση της υποβολής των στοιχείων του, η επωνυμία του δεν είναι διαθέσιμη κατά την εισαγωγή στοιχείων στο μητρώο πρατήριων υγρών καυσίμων, στη λίστα υπεύθυνου εγκαταστάτη.

Εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει τη σωστή επωνυμία, έχει επικαιροποιήσει τα στοιχεία αυτού καθώς και του νόμιμου εκπροσώπου μπορεί στη συνεχεία να επιλέξει προσωρινή αποθήκευση η οριστικοποίηση.

Σε περίπτωση επιλογής προσωρινής αποθήκευσης η επιλογή εγκαταστάτη σε επίπεδο επωνυμίας έχει οριστικοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν είναι πλέον εφικτή άλλη μεταβολή στην επωνυμία του εγκαταστάτη.

Οποιοδήποτε αίτημα μεταβολής της επωνυμίας θα πρέπει να καταγράφει επιλέγοντας ‘ Αναφορά προβλήματος’, το οποίο στη συνέχεια θα υποβάλλεται στην υπηρεσία μητρώου επιτηδευματιών για διασταύρωση.

Σε περίπτωση επιλογής οριστικοποίησης της εγγραφής, ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει με βάση την παρακάτω οθόνη.

Στο σημείο αυτό οι επιλογές προσωρινής αποθήκευσης και οριστικοποίησης έχουν πλέον απενεργοποιηθεί και εγκαταστάτης είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο μητρώο.

 

 

Μητρώο Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

 

Χρήστης του μητρώου πρατηρίων υγρών καυσίμων ορίζεται μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος του εκάστοτε  πρατηρίου  και κατέχει στοιχεία πιστοποίησης/κωδικούς TAXISNET για το αντίστοιχο ΑΦΜ του νομικού προσώπου / ατομικής επιχείρησης  του πρατηρίου. Ο χρήστης αυτός ονομάζεται εναλλακτικά και ενδιαφερόμενος, δεδομένης της υποχρέωσης ένταξης του πρατηρίου του στο σύστημα εισροών-εκροών βάση των ΠΟΛ 1009/4-1-2012(ΦΕΚ Β' 72/27-01-2012)  και Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄)

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι για την εισαγωγή στοιχείων μητρώου ενός πρατηρίου με κωδικούς ΤΑΧΙΣΝΕΤ, δεν επιτρέπεται εξουσιοδότηση προς άλλο χρήστη και κατ επέκταση χρήση άλλων κωδικών  ΤΑΧΙΣΝΕΤ πέραν αυτών που αντιστοιχούν στο ΑΦΜ του πρατηρίου, και χρησιμοποιούνται μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό τον κανόνα  γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του ενδιαφερομένου και επισύρει κινδύνους ως προς την ορθότητα των στοιχείων καθώς και ενδεχόμενες κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων αυτών.

Ο χρήστης εισέρχεται με την επιλογή Είσοδος πρατηριούχων στη παραπάνω σελίδα πιστοποίησης χρήστη με όνομα και συνθηματικό. Αφού επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων του, το σύστημα ενημερώνεται ότι το αντίστοιχο ΑΦΜ (του πρατηρίου) απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα εισροών εκροών, στο οποίο καταγράφονται τόσο η εισαγωγή όσο και οι μεταβολές  των καταχωρήσεων του.

 

Μετά την είσοδο στην υπηρεσία μητρώου πρατηρίων καυσίμου,  ο χρήστης έχει στη διάθεση του τις παρακάτω επιλογές:

·         Εισαγωγή Νέου Πρατηρίου

·         Λίστα πρατηρίων

·         Αναφορά προβλήματος

·         Έξοδος (από την ηλ. Υπηρεσία)

 

 

Εισαγωγή Νέου Πρατηρίου

 

Απαίτηση: η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι υποχρεωτική για στοιχεία τα όποια ο ενδιαφερόμενος είτε έχει ήδη (πχ αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ), είτε υποχρεούται να διαθέτει.

Στην επιλογή αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει τα στοιχεία που αφορούν το πρατήριο.

 

 

Αφού εισάγειι όλα τα ζητούμενα στοιχεία στην καρτέλα ‘Στοιχεία πρατηρίου’ ο χρήστης καλείται να επιλέξει πρώτα  Προσωρινή Αποθήκευση’. Με την προσωρινή αποθήκευση των στοιχείων του ο χρήστης λαμβάνει τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου διανομέα καυσίμων (Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ).

Επισημαίνεται ότι ο εκπρόσωπος του πρατηρίου υποχρεούται να επισημάνει πιθανή λήψη κρατικής ενίσχυσης (μαρκάροντας το αντίστοιχο tick box), για την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροων στο πρατήριο του, καθώς και να συμπληρώσει  τα υποσυστήματα που έχει εγκαταστήσει. Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε διασταύρωση με τη Κοινωνία της Πληροφορίας σε  μεταγενέστερο  χρόνο.

Υπενθύμιση: τα στοιχεία του Υπεύθυνου εγκαταστάτη είναι διαθέσιμα εφόσον, ο αντίστοιχος εγκαταστάτης τα έχει εισάγει από την υπηρεσία μητρώου εγκαταστατών.

Ενδείκνυται η εισαγωγή των στοιχείων εγκαταστατών να  γίνει πριν οποιαδήποτε εισαγωγή στοιχείων μητρώου πρατηρίων, μετα από συνεννόηση εγκαταστάτη-πρατηριούχου.  Εναλλακτικά, ο εκπρόσωπος του πρατηρίου μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά (μέχρι 4 φορές πριν υποβάλει οριστικά), τα στοιχεία του αφήνοντας τον υπεύθυνο εγκαταστάτη κενό, ώστε μετά από συνεννόηση μεταξύ των δυο, ο εκπρόσωπος του πρατηρίου να εισέλθει στην υπηρεσία μητρώου αφότου ο εγκαταστάτης έχει εισάγει τα δικά του στοιχεία. Η συνεννόηση αυτή είναι απαραίτητη μόνο για την πρώτη εισαγωγή στοιχείων εγκατάστασης, και άρα δεν δημιουργεί δυσχέρειες στο συγχρονισμό της εισαγωγής στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά 4 φορές τα στοιχεία του,  πριν  υποχρεωθεί να οριστικοποιήσει την υποβολή των στοιχείων.

Σημαντικό: μετά την υποβολή των στοιχείων, οποιαδήποτε μεταβολή είναι επιτρεπτή μόνο μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης συναλλασσόμενων ΚΕΣ,  επιλέγοντας ‘Αναφορά προβλήματος’ μέσα από την υπηρεσία. Τηλεφωνική επικοινωνία για μεταβολές δε γίνεται αποδεκτή. Ο ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε μεταβολή στοιχείων, δεδομένου ότι το αίτημα μεταβολής γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική καρτέλα του υπόχρεου.

Με την επιλογή προσωρινής αποθήκευσης, ο χρήστης λαμβάνει τον αριθμό μητρώου διανομέα καυσίμων (ΑΜΔΙΚΑ) που είναι απαραίτητος για την συμμέτοχη του στην μετέπειτα υποβολή στοιχείων από το εγκατεστημένο σύστημα εισροών εκροών του πρατηρίου προς τη ΓΓΠΣ.

Εν συνεχεία ο χρήστης προχώρα στη δεύτερη καρτέλα εισαγωγής των στοιχείων αδειοδότησης του πρατηρίου. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία αδειοδότησης πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά. Σε διαφορετική περίπτωση η εγγραφή μητρώου δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί.

 

 

 

Ένδειξη λειτουργίας: <περιγραφή>

 

Εν συνεχεία ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία κάθε δεξαμενής όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω οθόνη.

 

Εισαγωγή στοιχείων δεξαμενής

Φόρτωση ογκομετρικού πινάκα από αρχείο (με διαθέσιμο υπόδειγμα για τον ενδιαφερόμενο).

Αποθήκευση των στοιχείων δεξαμενής.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τα στοιχεία μιας δεξαμενής πατώντας το εικονίδιο

Ενώ μπορεί να διαγράψει μια εγγραφή δεξαμενής πατώντας

 

 

 

ΗΠερίπτωση διαγραφής μιας καταχωρηθείσας δεξαμενής παρουσιάζεται στην παραπάνω εικόνα, ενώ παρακάτω παρουσιάζεται εισαγωγή μιας νέας δεξαμενής σε συνεχεία των προηγούμενων. Ο αριθμός μητρώου για κάθε δεξαμενή είναι μοναδικός, σχετίζεται με τον ΑΜΔΙΚΑ του πρατηρίου και δεν είναι απαραίτητα αύξοντας, δεδομένης της πιθανότητας διαγραφής δεξαμενών.

Το σύστημα παρακολουθεί τόσο τις εγγραφές όσο και τις διαγραφές δεξαμενών και ενημερώνει τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για πιθανή επιβεβαίωση και σφράγιση των διαγραμμένων δεξαμενών βάσει των καταχωρηθέντων στοιχείων.

 

 

 

Εν συνεχεία ο χρήστης συνεχίζει με την καταχώρηση στοιχείων στην καρτέλα ‘Στοιχεία Αντλίας’

 

 

Σημαντικό! : για να μπορέσει να γίνει καταχώρηση ακροσωληνίων ο χρήστης  πρέπει να αποθηκεύσει πρώτα τα στοιχεία της αντλίας !

Επίσης, η αντίστοιχη ενημέρωση δεν εμφανίζεται μετά την αποθήκευση των στοιχείων αντλίας, δεδομένου ότι η φόρμα ανακαλείται για μεταβολή στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία τόσο της αντλίας όσο και των ακροσωληνίων κατά βούληση.

Δεδομένου ότι η σύνθεση των στοιχείων αντλιών/ογκομετρητών/ακροσωληνίων είναι σύνθετη και υπόκειται σε μεταβολές,  η αποθήκευση των μεταβολών αυτών δεν καταμετρείται στις 4 προσπαθειες προσωρινής αποθήκευσης των στοιχείων μητρώου του πρατηρίου (είναι δηλαδή απεριόριστες).

Υπενθυμίζεται ότι η σύνθεση δεξαμενών/αντλιών/ογκομετρητών/ακροσωληνίων του πρατηρίου,  οριστικοποιείται επιλέγοντας ‘Υποβολη Στοιχείων εγκατάστασης’

 

Στην παραπάνω οθόνη καταχωρούνται τα στοιχεία των ακροσωληνίων.

 

 

Λίστα πρατηρίων

 

Στην επιλογή λίστα πρατηρίων, ο χρήστης μπορεί να δει τα πρατήρια που έχουν εισαχθεί για το συγκεκριμένο ΑΦΜ. Με τον τρόπο αυτό το μητρώο επιτρέπει το ενδεχόμενο ύπαρξης πολλαπλών πρατηρίων κάτω από τον ίδιο ΑΦΜ.

Αναζήτηση ανάμεσα στα πρατήρια που είναι καταγεγραμμένα κάτω από τον ίδιο ΑΦΜ. Η λίστα αυτή προφανώς μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη ώστε να χρίζει αναζήτησης βάσει ΑΜΔΙΚΑ.

 

Αναφορά προβλήματος

 

Για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο χρήστης, μπορεί να υποβάλει αίτημα  επιλέγοντας αναφορά προβλήματος’

 

 

Έξοδος (από την ηλ. Υπηρεσία)

 

 

 

 

Υπηρεσία Υποβολής Στοιχείων Εισροών-Εκροών

 

Το υποσύστημα υποδοχής στοιχείων εισροών-εκροών από τα πρατήρια θα είναι διαθέσιμο κατά προσέγγιση εντός 3 εβδομάδων από τη διάθεση της υπηρεσίας μητρώου. Η χρήση του από τα εγκατεστημένες διατάξεις εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων προϋποθέτει:

 

·         Την προσαρμογή της εγκατεστημένης διάταξης στην επικαιροποιημένη έκδοση του μορφότυπου σχήματος αποστελλόμενων στοιχείων (αρχείο XSD) για το σύστημα εισροών-εκροών. Ενημερωμένες εκδόσεις του αρχείου αυτού θα είναι διαθέσιμες στη θεματική των παραπάνω ιστοσελίδων.

·         την οριστικοποίηση της υποβολής των στοιχείων μητρώου από εγκαταστάτες και για κάθε πρατήριο που βρίσκεται σε ετοιμότητα διασύνδεσης με το υποσύστημα υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ.

 

Ενημερώση Υπηρεσιών – Rollout πιλοτικού

 

Επισημαίνεται ότι το παραπάνω σύστημα, ως νέα υπηρεσία, υπόκειται σε διαρκείς βελτιώσεις (στάδιο τελικών δοκιμών χρήστη) και άρα ενδέχεται να υποστεί μικρές μεταβολές, ως προς τη δομή και τον μορφότυπο των στοιχείων που απαιτούνται. Για το λόγο αυτό η επερχόμενη υπηρεσία υποδοχής στοιχείων από τις διατάξεις εισροών-εκροών των πρατηρίων, θα είναι διαθέσιμη σε πιλοτική/δοκιμαστική λειτουργία (test mode availability) για περίοδο 30 ημερών, πριν την έναρξη πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της.

 

 

Σε κάθε περίπτωση για προβλήματα και ερωτήματα που δεν απαντώνται από τα παραπάνω, οι χρήστες μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm επιλέγοντας τη θεματική ‘Σύστημα Εισροών-Εκροων Καυσίμων’. 

 

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης και από το κέντρο εξυπηρέτησης συναλλασσομένων της ΓΓΠΣ, στο τηλέφωνο 15515, επιλέγοντας τη θεματική ‘Σύστημα Εισροών-Εκροών.